1. Türk Tarım Vizyonu (18-22 Ekim 2014)

Tarım Artı Organizasyon tarafından Birlik Başkanları, Kooperatifler, Önder Çiftçiler ve Bakanlık Temsilcilerinin de katılımıyla 18-20-21 Ekim 2014 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Hotel’de “1. Türk Tarım Vizyonu: Tarım ve Hayvancılıkta Aile İşletmeciliğinin Önemi ve Herkes İçin İletişim” adı altında bir program düzenlenecektir. Programımız “İstişare Toplantısı”, “ Aile İşetmeciliğinde Et ve Süt Üretimi Konulu Çalıştaylar” ve konularında uzman akademisyenler tarafından  “Herkes İçin İletişim” adı altında verilecek sertifikalı eğitimden oluşmaktadır. 2014 Yılının Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ilan edilmesi sebebiyle Birlik Başkanları İstişare Toplantısı’nda yapılacak görüşmeler, tarım ve hayvancılıkta aile işletmelerinin geleceği konusunda büyük önem ve değer taşımaktadır. Hazırlıklarına devam ettiğimiz organizasyonumuzda Türk tarımına ışık tutmak, kooperatifçiliği geliştirmek, birlik ve kooperatifler arasında iletişim, işbirliği ve bilgi alışverişini sağlayarak sinerji oluşturmak amacındayız.

 2014 ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YILI

 Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün önerisi üzerine 2014 yılı, BM 66. Genel Kurulu'nda resmi olarak onaylanarak, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı (AÇY) olarak ilan edilmiştir.

Yılın temel amacı, açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin öneminin vurgulanmasıdır. Dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçiliğe çekmek, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda girişimlerin küçük ölçekten başlaması gerekliliği ile gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, doğal kaynak ve çevre yönetimi açısından etkinliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, küçük aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ve kırsal kalkınmanın etkin bir parçası olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Bu kapsamda, 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılının hedefi, konuyla ilgili eksiklikleri belirleyerek, daha eşit ve dengeli bir ilerlemeye yönelik çözüm oluşturmak, aile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçiliği ulusal gündemlerde tarım, çevre ve sosyal politikaların merkezine oturtmaktır. Böylece, küçük ölçekli tarım işletmelerinin karşılaştıkları güçlükler hakkında bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde geniş kapsamlı tartışma ve işbirliği ortamı sağlanmış olacak, bunun yanında aile çiftçiliğini desteklemek için etkin yöntemler belirlenecektir.

 ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YILI KÜRESEL FAALİYET EKSENİ

 Ulusal süreçlerde ve anlaşmalar çerçevesinde ilgili paydaşlar ile işbirliği halinde yürütülecek Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı, 3 küresel faaliyet üzerine odaklanmıştır:

 1. Politika kararı oluşturma sürecinde diyaloğu teşvik etme

2. Alınan derslerin tanımlanması, dokümantasyonu, paylaşılması ve aile çiftçiliği hakkındaki bilgilerden yararlanmak için mevcut politikalara ilişkin ulusal ve/veya diğer seviyelerdeki başarılı deneyimlerden faydalanma

3. İletişim ve destek programı

Neden Tarım ve Hayvancılıkta Aile İşletmeciliğinin Önemi?

 2014 yılının Uluslararası Aile Çiftçiliği ilan edilmesiyle tarım ve hayvancılıkta aile işletmeciliğinin önemi gündeme gelmiş bulunmaktadır. “1. Türk Tarım Vizyonu: Tarım ve Hayvancılıkta Aile İşletmeciliğinin Önemi ve Herkes İçin İletişim” programında yapılacak istişare toplantısı, aile işletmeciliğinde et ve süt üretiminin ayrı ayrı salonlarda değerlendirileceği çalıştaylar ile Türk Tarım ve Hayvancılığına aile işletmeleri perspektifinden yeni bir vizyon katıp, sektörel önceliklerin belirlenmesini ve yaşanan sorunlara ışık tutacak çözümlerin bulunacağı, farkındalıkların yaratılacağı bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

 Neden Herkes İçin İletişim?

1.Türk Tarım Vizyonu’nun “Herkes İçin İletişim” ayağında konularında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara verilecek sertifikalı eğitimde;

  • Liderlik Özelliklerinin Keşfedilmesi,
  • Güçlü Ve Limitli Yönlerin Farkedilmesi,
  • Çalışanların Motive Edilmesi Ve Yönetilmesi,
  • Doğru Karar Alma Ve İletişim Kurma,
  • Takım Çalışmasındaki Rolün Keşfedilmesi,
  • İletişim Eksikliğinden Kaynaklı Çatışmaların Önüne Geçme,
  • Kurum/İşletme İçi İletişimde Yapılması Ve Yapılmaması Gerekenler, Kurum İçindeki Kişilerle Güçlü İletişim Kurmanın Yolları
  • Yöneticilerin, Astlarıyla Olan İletişiminde Zamandan Kazanarak Daha Kestirme Yollardan Sonuca Ulaşması
  • Astların,  Yöneticileriyle Olan İletişimlerinde Daha Etkili Ve Güçlü Olmasını Yolları

gibi konuların interaktif şekilde işlenmesiyle katılımcıların kendlerini daha detaylı tanıyarak, liderlik özelliklerini keşfetmeleri ve bu sayede kurum /işletme içi verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Tarım Artı Organizasyon

 

 

“1. TÜRK TARIM VİZYONU: TARIM VE HAYVANCILIKTA AİLE İŞLETMECİLİĞİNİN ÖNEMİ VE HERKES İÇİN İLETİŞİM” PROGRAM:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ

13.00-19.00         Giriş ve Kayıt İşlemleri

19.00-21.00         Akşam Yemeği

19 Ekim 2014 PAZAR

07.00-09.30      Kahvaltı

09.30-10.00     Açılış ve Protokol Konuşmaları

10.00-11.00     Aile İşletmelerinde Et ve Süt Üretiminde Karlılık”

 11.00-11.15   Kahve Molası

11.15-13.00      Büyükşehir Yasası’nın Kırsalın Tarımsal Yapı ve Üretimine Etkilerinin    Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi,”

13.00-14.00     Öğle Yemeği

14.00-15.30     Arazi Toplulaştırma Politikaları, “Uygulamaların Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

15.30-15-45     Kahve Molası

15.45-17. Tarımsal Mekanizasyon Politikaları, Destekleri ve Uygulamaların Değerlendirilmesi, Bilgi ve İletişim Teknoloji İhtiyaçlarının Belirlenmesi

19.00-21.00      Akşam Yemeği

20 EKİM 2014 PAZARTESİ

07.00-09.30     Kahvaltı

09.30-11.00     Üretici Örgütlenme Politikaları Örgütlerin Sorunları ve Kooperatif Desteklerinin Etkisinin Değerlendirilmesi,

11.00-11.15     Kahve Molası

11.15-13.00   Küçük Aile İşletmeciliğine Yönelik Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaların Etkinliğinin Değerlendirilmesi Geliştirilmesi,

13.00-14.00     Öğle Yemeği

14.00-15.30     Tarım Vizyonu İstişare Toplantısı (Koop Merkez Birlikleri, Üretici Birlikleri, Islah Amaçlı Birlikler, Tarım Kredi, Pankobirlik, Ziraat Odaları)

15.30-15.45     Kahve Molası

15.45-17.30     Herkes İçin İletişim Eğitimi

19.00-23.00     Gala Yemeği

21 EKİM 2014 SALI

07.00-09.30     Kahvaltı

12.00-14.00     Öğle Yemeği

10.00-12.00     Otelden Ayrılış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Yazın

E-posta:
Konu:
Mesajınız:
5+2=? Lütfen soruyu cevaplayınız.

Destekleyenler

Telif Hakkı © 2014. Tarım Artı Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi. Tüm Hakları Saklıdır.