Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi (8-10 Mayıs 2014)

Zirve Amacı;

Manisa ili Gıda Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesi, verimliliğinin arttırılması, ihracat olnaklarının arttırılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşviklerinin konuşularak sektöre yeni yatırımların kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Neden Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi;

Manisa ilimizde üretilen ürünlerin büyüklük paylarına baktığımızda en önde gelen sektörlerin GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK olduğu görülmektedir. Özellikle üzüm, kiraz, zeytin ve zeytinyağı, kuru meyve sektöründe Türkiye'de İhracat payı yadsınamaz şekilde artmıştır.

Manisa'da üretilen ürünlerden üzüm, zeytin, kavun gibi ürünler sadece ilimiz ile anılır olmuşlardır.

Zirai ürünler haricinde su ürünleri, süt ve besi hayvancılığı konusunda da Türkiye'nin en önemli illerinden biridir.

Tabii ki bu büyük payların içinde yaşanan biyolojik mücadele, hayvan refahı, verimlilik, sürdürülebilir üretim gibi temel sorunlarla baş etmemiz gerekmektedir.

Bu zirvede amaçlanan Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe, teşvik ve desteklemeleri görüşmek, yeni yatırımların önünü açmak ve var olan tesislerimizi geliştirmektir.

Komiteler;

 1. Bitkisel Üretim Komitesi
 2. Hayvansal Üretim Komitesi
 3. Gıda Komitesi
 4. Kırsal Kalkınma Komitesi
 5. Toprak Su Çevre Komitesi 

ALT KOMİTELER; Komite Temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda oluşturulacaktır.

Konular;

 1. AB standartlarında üretim yapılmasının sağlanması,
 2. Kırsal Kalkınma faaliyetleri ile üreticilere eğitim, altyapı teşviklerinin verilmesi,
 3. Üretim aşamalarında oluşabilecek sorunlarla mücadele edilmesi,
 4. Tarım Alanların Korunması, İyi Tarım Uygulamaları, Entegre Mücadele, Organik Tarım ve Biyoteknolojik Tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması,
 5. İklim ve çevre değişikliklerinin Manisa'da tarımsal üretime etkileri,
 6. Kayıt sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesi,
 7. Sağlıklı ve hijyenik üretim yapan gıda üreticilerinin teşvik edilmesi,
 8. Sektörün gelişmesi için AR-GE faaaliyetlerine pay ayrılması ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi,
 9. Üretimden pazarlamaya kadarki süreçte rolü dikkate alınarak üretici örgütlerinin etkinliğinin arttırılması,
 10. Üretimden pazarlamaya giden süreçte planlamaların yapılarak israfların azaltılması,
 11. Manisa İlinde yetiştirilen tarımsal ürünlerde pazarlama stratejileri, markalaşma, tanıtım vb. konularında hangi çalışmaların yapılacağı görğşülecektir.

Neden Manisa;

 1. Coğrafi ve ekolojik konumu nedeniyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretimi yapılan illeri arasında yer alması,
 2. Organik ve İyi Tarım Uygulamalrının Manisa İlinde yaygın olması,
 3. Üzüm, zeytin, tütün, kiraz, kavun gibi ürünlerde önemli üretim merkezi olması,
 4. Verimli toprakları, elverişili iklimi, alternatif enerji kaynaklarının bulunması, ticaret ve ulaşım yolları üzerinde bulunması,
 5. Bitkisel üretim ile birlikte hayvansal üretimde de söz sahibi olarak hayvancılığın büyük gelir kaynağı olması,
 6. Manisa İli ve İlçelerinde alt yapısı tamamlanmış Organize ve Tarımsal Sanayi Alanlarının bulunması,
 7. Diğer bölgelerde üretilen tarımsal ürünlerinde Manisa İlinde üretilen ürünlerle birlikte işlenmesi ve ihracatının yapılması,
 8. Osmanlı tarihinde şehzadeler şehri olarak anılan Manisa, tarihi ve kültürel yapılarla birlikte önemli termal tesisler ve turistik alanlar, camii ve külliyelerin bulunması turizm açısından Manisa'ya gelir kaynağı ve nitelik kazandırması.

Katılımcı Profili;

 1. Bakanlık Temsilcileri,
 2. Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri,
 3. Tarımla ilgili Resmi Kuruluş Yetkilileri ve Kamu Görevlileri,
 4. Tarım Kredi Kooperatifleri,
 5. Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri,
 6. Manisa İl ve İlçe Ziraat Odaları,
 7. Gıda İşletmeleri Tesis Yöneticileri ve Temsilcileri,
 8. Kalite Kontrol ve Laboratuvar Görevlileri,
 9. Eğitim Kurumları Yönetici ve Görevlileri,
 10. Gıda Toptancıları, Dağıtım ve Pazarlamacıları,
 11. Süt ve Besi İşletmeleri Yöneticileri,
 12. İhracatçılar,
 13. Tariş,
 14. Köy-Koop Manisa Birliği,
 15. Manisa-Uşak Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği,
 16. Manisa Sulama Kooperatifleri Birliği,
 17. Merkez İlçe Kiraz Üreticileri Birliği,
 18. Manisa İli Akhisar İlçesi Zeytin Üreticileri Birliği,
 19. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
 20. Manisa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği,
 21. Manisa İli Süt Üreticileri Birliği,
 22. Demirci Süt Üreticileri Birliği,
 23. Kula İlçesi Süt Üreticileri Birliği,
 24. Selendi İlçesi Süt Üreticileri Birliği,
 25. Manisa İli Merkes İlçe Kırmızı Et Üreticileri Birliği,
 26. Manisa Yumurta Üreticileri Birliği,
 27. Turgutlu ve Ahmetli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği,
 28. Manisa Arı Yetiştiriciliği Birliği,
 29. Salihli İlçesi Bal Üreticileri Birliği,
 30. Salihli İlçesi Çilek Üreticileri Birliği,
 31. Köprübaşı İlçesi Üzümsü Meyve Üreticileri Birliği,
 32. Demirci İlçesi Meyve Üreticileri Birliği,
 33. Kula İlçesi Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği,
 34. Manisa İli Merkez İlçe Kanola Üreticileri Birliği,
 35. Manisa İli Tavuk Yetiştiricileri Birliği,
 36. Tarım Kredi Kooperatif

Yürütme Kurulu

 1. T.C. MANİSA VALİLĞİ
 2. T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ
 3. TARIM ARTI ORGANİZASYON

Düzenleme Kurulu

 1. T.C. MANİSA VALİLİĞİ
 2. T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ
 3. T.C. MANİSA BELEDİYESİ
 4. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 5. MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
 6. MANİSA TİCARET BORSASI
 7. AKHİSAR, ALAŞEHİR, SALİHLİ VE TURGUTLU TİCARET BORSALARI
 8. MANİSA, AKHİSAR, SALİHLİ, TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BAŞKANLIKLARI
 9. MANİSA İLİ VE İLÇELER ZİRAAT ODALARI
 10. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
 11. TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLEME KURUMU MANİSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 12. MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU
 13. MANİSA BEYDERE TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜ
 14. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 15. GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
 16. VETERİNER HEKİMLER ODASI
 17. TARİŞ
 18. KÖY-KOOP MANİSA BİRLİĞİ,
 19. MANİSA-UŞAK BÖLGESİ TARIM KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ,
 20. MANİSA SULAMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ,
 21. MERKEZ İLÇE KİRAZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 22. MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ ZEYTİN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 23. MANİSA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ,
 24. MANİSA DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ,
 25. MANİSA İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 26. DEMİRCİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 27. KULA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 28. SELENDİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 29. MANİSA İLİ MERKEZ İLÇE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 30. MANİSA YUMURTA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 31. TURGUTLU VCE AHMETLİ KANATLI HAYVAN ETİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 32. MANİSA ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ,
 33. SALİHLİ İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 34. SALİHLİ İLÇESİ ÇİLEK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 35. KÖPRÜBAŞI İLÇESİ ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 36. DEMİRCİ İLÇESİ MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 37. KULA İLÇESİ SERT KAVUKLU MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 38. MANİSA İLİ MERKEZ İLÇE KANOLA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
 39. MANİSA İLİ TAVUK YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ,
 40. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ.

Zirve Programı

8 Mayıs 2014
12:00 - 13:00 Otele Giriş
13:30 - 15:30 Komite Çalıştayları
15:30 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 18:15 Komite Çalıştayları
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
9 Mayıs 2014
07:00 - 09:00
Kahvaltı
09:00 - 11:00
Komite Çalıştayları
11:00 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 13:00
Komite Çalıştayları
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Komite Sunum Hazırlıkları
16:00 - 16:15 Kahve Molası
16:15 - 18:00 Moderatörler ve Zirve Yürütme Kurulu Toplantısı
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
10 Mayıs 2014
08:30 - 09:30
Kahvaltı
10:00 - 12:00
Zirve Açılış Töreni Protokol Konuşmaları
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Bitkisel Üretim Komitesi Sunumları
14:00 - 14:30 Hayvansal Üretim Komitesi Sunumları
14:30 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 15:30 Gıda Komitesi Sunumları
15:30 - 16:00 Kırsal Kalkınma Komitesi Sunumları
16:00 - 16.30 Toprak Su Çevre Komitesi Sunumları
16:30 - 17:00
Karar ve Sonuç Bildirgesi Sunumu
19:00 - 23:00
Gala Yemeği
11 Mayıs 2014
07:00 - 10:00
Kahvaltı
10:00 - 12:00 Otelden Ayrılış

Bize Yazın

E-posta:
Konu:
Mesajınız:
5+2=? Lütfen soruyu cevaplayınız.

Destekleyenler

Telif Hakkı © 2014. Tarım Artı Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi. Tüm Hakları Saklıdır.